FAQ - Nejčastěji kladené otázky

Co musím udělat pro založení nového hlasování?

Kliknout sem a vyplnit údaje o hlasování a odeslat. Systém Vám automaticky vytvoří uživatelský účet, který musíte aktivovat kliknutím na odkaz v emailu. Aktivací se také automaticky spustí založené hlasování.

Co znamená "Způsob zadání termínů"?

Termíny, o kterých se bude hlasovat mohou být buď ve tvaru den / hodina, tzn. např. 1.5 v 18.00, 2.5. 18.00, 5.5 19:00 nebo interval, např. 2.2.2014 - 9.2.2014. První varianta je vhodná na kratší události, např. schůzky, jednání, návštěva kina apod., druhá varianta pak na delší události, např. dovolené, týdenní školení apod.

Co znamená "Škála pro hlasování"?

Hlasovat je možné buď jednoznačně ano - ne nebo pro váhavější určitě ano - spíše ano - spíše ne - určitě ne. Škálu je možné během hlasování změnit, přičemž již uložené hlasy se "přepočítají" na nejbližší variantu, tzn. "určitě ano" a "spíše ano" na "ano", obráceně pak "ano" na "určitě ano", analogicky pro negativní odpověď.

Jak zadat účastníky hlasování?

Zadat je možné buď pouze emaily prostým vložení adres do příslušného boxu (co řádek to adresa) nebo kliknout na "chci zadat jména a emaily" a zadat postupně jména i emailové adresy účastníků. První varianta je logicky rychlejší, druhá je pak přehlednější.

Jak vybrat termíny?

Pro variantu den / hodina naklikejte libovolné dny v kalendáři - kliknutím den přidáte, resp. odeberete. Je dovoleno zadat termíny i v různých měsících, resp. rocích. Pro každý den se zobrazí řádek pro zadání přesného času, kde je nutné zadat vždy alespoň jeden čas pro každý den. Čas se zadává ve formátu HH:MM, HH.MM nebo HH.

Pro variantu interval klikněte nejdříve na den značící začátek intervalu. Vybraný den se barevně zvýrazní. Poté klikněte na koncový den, systém poté barevně zvýrazní celý interval. Odebrat interval můžete kliknutím na ikonku koše v seznamu intervalů pod kalendářem. Intervaly se mohou překrývat, stejně tak mohou přesahovat měsíc nebo rok. Pokud chcete zadat interval s který začíná a končí v jiném měsící, klikněte na první den, poté na šipku pro posun do dalšího měsíce a poté na koncový den.

Jak můžu hlasovat?

Klikněte na pozvánku k hlasování, kterou jste dostal(a) do emailu, příp. pokud jste ji ztratil(a), klikněte sem. Systém zobrazí hlasovací formulář, kde uvidíte informace o hlasování - název hlasování, popis, místo, jméno správce a nabízené termíny. Pro jednotlivé termíny zaklikejte Vaše odpovědi (ano - ne). Odpovědi jsou ukládány automaticky, není třeba dále manuálně ukládat. O Vašem hlasování je správce automaticky informován. Jakmile správce hlasování ukončí, dostanete email o ukončení včetně vybraného termínu.

Jak můžu ukončit hlasování?

Pokud jste správce, můžete jej ukončit v hlasovacím formuláři kliknutím na ikonku pod sloupcem tabulky značící vybraný termín. Systém poté zašle účastníkům email o ukončení hlasování. Pokud nejste správce hlasování ukončit nemůžete.

Můžu hlasovat i když jsem nebyl pozván?

Ne, nemůžete. Můžete zkusit kontaktovat správce, aby Vás do hlasování přidal.

Vzpomínám si, že jsem dostal(a) pozvánku k hlasování, ale už jí nemám. Co s tím?

Klikněte sem, zadejte svůj email a systém Vám zašle všechny Vaše aktivní pozvánky.

Jak zjistím kdo ještě nehlasoval?

Buď v hlasovacím formuláři, kde vidíte jak své hlasy, tak hlasy ostatních uživatelů nebo pokud jste správce můžete využít funkci zaslání upomínek. Kliknutím na ikonku s obálkou v seznamu hlasování se zobrazí formulář pro odeslání upomínek, včetně seznamu účastníků, kteří dosud nehlasovali. Můžete doplnit Váš vzkaz a odeslat upomínku. Každému účastníkovi je možné poslat upomínku maximálně jednou denně.

Můžu hlasování měnit?

Ano, jste-li jeho správce, můžete hlasování kdykoliv změnit, včetně přidání nebo odebrání účastníka. Systém novým účastníkům automaticky zašle pozvánku.

Můžu hlasování smazat?

Ano, jste-li jeho správce, můžete hlasování včetně již odeslaných hlasů smazat kliknutím na ikonku koše v seznamu Vašich hlasování.

Služba se mi líbí, můžu ji doporučit?

Ano, v zápatí stránky jsou ikonky pro doporučení webu www.xeevio.cz na Facebooku, Twitteru a Google Plus.

V jakých jazycích je web k dispozici?

Web je v angličtině, češtině a slovenštině.