Podmínky užívání

 1. Portál Xeevio.cz (dále jen Portál) je určen pro online plánování schůzek či jiných událostí. Systém je založen na principu hlasování, kdy všichni pozvaní účastníci obdrží pozvánku emailem a mohou hlasovat, zda se události účastní či nikoliv. Každé hlasování je založeno správcem, který je oprávněn měnit parametry hlasování, zvát nové účastníky nebo i hlasovat jejich jménem. Účastník může hlasovat na základě své pozvánky v jednom či více hlasování.
 2. Všechny služby Portálu jsou zdarma, jak založení nového hlasování, tak hlasování samotné. Pro vytvoření nového hlasování je nutno mít založený účet, resp. tento se založí automaticky při vytvoření prvního hlasování. Založení účtu (jak manuální tak automatické při vytvoření prvního hlasování) je nutno potvrdit kliknutím na odkaz v automaticky zaslaném emailu.
 3. Za Správce hlasování (dále jen Správce) je považován každý návštěvník webu, který založí alespoň jedno hlasování. Za Registrovaného Uživatele je považován každý návštěvník, který si založí účet ať už manuálně nebo automaticky při zakládání hlasování a aktivuje jej kliknutím na odkaz v emailu. Za Účastníka hlasování (dále jen Účastníka) je považován každý uživatel, který obdrží pozvánku od Správce.
 4. Registrovaný Uživatel webu výslovně souhlasí s tím, že mu na jeho emailovou adresu může být zasláno obchodní sdělení. Provozovatel Portálu se zavazuje poslat maximálně jedno takové sdělení za týden, přičemž velikost zprávy nepřevýší 50 kB.
 5. Portál zasílá automaticky pozvánky účastníkům hlasování po jeho vytvoření Správcem, dále při jeho změně nebo ukončení. Správce dostává automaticky notifikace o každém uloženém hlasu. Správce může zaslat prostřednictvím Portálu upomínky Účastníkům hlasování a to jak jednotlivým Účastníkům tak hromadně všem Účastníkům, kteří dosud nehlasovali. Portál umožní zaslat upomínku jednomu účastníkovi maximálně jednou denně.
 6. Portál nikdy nezobrazí plnou podobu emailové adresy zadané Správcem při zakládání hlasování na veřejně přístupném stránce Portálu. Jediným uživatelem, který může vidět plnou podobu emailové adresy Účastníků je Správce. Jednotliví účastníci pak při hlasování vidí plnou podobu své adresy a část emailové adresy u ostatních Účastníků.
 7. Na veřejně přístupných stránkách Portálu se může objevit název hlasování, počet hlasů, čas vytvoření hlasování nebo uložení hlasu a přezdívka uživatele, např. "Před 5 min.: Uživatel Honza založil nové hlasování 'Pojďme si zahrát fotbal' ve kterém dosud hlasovalo 5 účastníků".
 8. Na žádost libovolného návštěvníka webu bude jeho emailová adresa zablokována pro účely účasti v hlasování. Účelem je zejm. zamezení příp. zneužití emailové adresy Správcem.
 9. Správce i Účastník se zavazuje využívat web v souladu s dobrými mravy a výhradně za účelem definovaným v odstavci 1. Není dovoleno vkládat do hlasování reklamní sdělení, dále vulgární, rasistické či jinak urážlivé výrazy. V případě porušení tohoto pravidla může provozovatel Portálu Správci zablokovat přístup na web, zejm. pak zablokovat uživatelský účet, příp. IP adresu.
 10. Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo kdykoliv služby Portálu pozastavit nebo zrušit bez uvedení důvodu. Provozovatel Portálu si dále vyhrazuje právo kdykoliv smazat libovolné hlasování, zejm. pak v případě, že text hlasování obsahuje reklamní sdělení, vulgární či rasistické výrazy nebo porušuje právní řád České republiky.
 11. Provozovatel Portálu si vyhrazuje možnost zobrazit na Portálu reklamu dle vlastního uvážení.

V Praze dne 1.10.2013