Osoba navrhovatele srazu

Sraz je společenskou události a jeho realizace závisí na vůli organizátora. Osobou navrhovatele srazu bývají většinou průbojnější, komunikativní a organizačně schopní lidé. Úkolem organizátora srazu není pouze rozeslat pozvánky. Musí se také postarat o odezvu a zodpovědět na případné dotazy. A to není všechno. Zajišťuje i výběr místa setkání a jeho rezervaci na předem zvolený den a čas.

Největším kamenem úrazu při plánování srazu bývá volba termínu setkání. A právě z tohoto důvodu vznikla webová aplikace XEEVIO.CZ.

Webová aplikace byla sestavena za účelem jednoduššího plánování. Nespornou výhodou systému je, že se automaticky postará o vyhodnocení nejvhodnějšího termínu srazu a na základě kladných odpovědí vygeneruje i počet účastníků. Plánování s webovou aplikací XEEVIO.CZ je jednoduché, rychlé a stoprocentně spolehlivé.

Zpět na seznam článků